ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΜΠΕΚ) CuCrZr – D1.0mm

MIG24/SN24/ERGOPLUS25/36

Πληροφορίες για το προϊον