ΑΝΕΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ (15μ.)

ΑΝΕΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ (15μ.)

Τύπος: A
Σωλήνας Γράσου 1/4" R2 (m): 15
Λαδιού – Βαλβολίνης 3/8" R1 (m): 15
Νερού Υψηλ. Πίεσης 5/16" R1, R2 (m): 15
Αέρα 8×15 (m): 20

Πληροφορίες για το προϊον

Ανοιχτού Τύπου (χωρίς σωλήνα)