ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ260-290

ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ260-290

Εξωτερική Διάμετρος / Μήκος (mm): Φ 295
Δοχείο: ? 260-290 18 kg
Τύπος Αντλίας: SAMOA – BOSS

Πληροφορίες για το προϊον