ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ360-405

ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ360-405

Εξωτερική Διάμετρος / Μήκος (mm): Φ 415
Δοχείο: ? 360-405 50/60 kg
Τύπος Αντλίας: SAMOA – BOSS

Πληροφορίες για το προϊον