ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ550-590

ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ550-590

Εξωτερική Διάμετρος / Μήκος (mm): Φ 595
Δοχείο: ? 550-590 180/200 kg
Τύπος Αντλίας: SAMOA – BOSS

Πληροφορίες για το προϊον