ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΆΣΕΩΝ 400 V

Τοποθετείται σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες προσφέροντας επιπρόσθετη προστασία για τη σωστή φορά περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα, για την έλλειψη κάποιας φάσεως όπως επίσης και για την πιθανή πτώση της τάσεως.

Πληροφορίες για το προϊον