ΚΕΡΑΜΙΚΟ D11.2 ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ TIG

WP17(V)/WP26(V)/SR26/WP18

Πληροφορίες για το προϊον