ΜΑΣΤΟΣ 1/2'' ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ D12 x14MM

TOROS

Πληροφορίες για το προϊον