ΜΑΣΤΟΣ 3/8'' ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ D8 x 10MM

TOROS

Πληροφορίες για το προϊον