ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ 1/4″Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6 mm

TOROS

Πληροφορίες για το προϊον