ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ 1/8″Α ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ6 mm

TOROS

Πληροφορίες για το προϊον