ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΊΟΝΟΥ 2725Χ27Χ0,9 mm – Z5/7 TPI

*

Πληροφορίες για το προϊον