ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΊΟΝΟΥ 2725Χ27Χ0,9 mm – Z8/12 TPI

*

Πληροφορίες για το προϊον