ΑΚΙΔΕΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ TIG Φ.1,6 ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

*

Πληροφορίες για το προϊον