ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ300-330mm

ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΓΡΑΣΣΟΥ Φ300-330mm

Εξωτερική Διάμετρος / Μήκος (mm): Φ 340
Δοχείο: ? 300-330 20/30 kg
Τύπος Αντλίας: SAMOA – BOSS

Πληροφορίες για το προϊον