ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 2100X20X0,9 mm – Z8/12 TPI

*

Πληροφορίες για το προϊον