ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 2460X27X0,9 mm – Z5/7 TPI

*

Πληροφορίες για το προϊον